Annik Wierenga

Ik collecteer omdat:

Vanaf woensdag is er een lockdown in Colombia aangekondigd, en die zal duren tot en met (minimaal) 13 april. De kinderen kunnen al die tijd niet naar ons opvanghuis komen. En dat is een ramp voor de kinderen. En hun ouders, die nu over het algemeen niet naar hun werk kunnen (als ze dat al hebben), en voor wie thuiswerken meestal geen optie is; omdat het werk er zich niet voor leent, of omdat ze geen digitale middelen hebben. De mogelijke gevolgen van deze lockdown voor onze kinderen baren me ernstige zorgen. Om te voorkomen dat de spanning in huis (met vaak verslaafde, of gewelddadige ouders) al te groot wordt, is het in ieder geval zaak dat we zorgen voor voldoende eten voor de gezinnen. Want dat is nu het meest dringend: er is thuis meestal nauwelijks eten. De mensen leven er bij de dag. Voorraden hebben ze niet, en het geld raakt snel op als er niet gewerkt kan worden. Er is geen vangnet vanuit de overheid, zoals hier. Weliswaar is water en elektra tijdelijk gratis, maar de huur zal toch betaald moeten worden. Ik durf het bijna niet te vragen, want misschien ben je zelf ook in onzekerheid over je baan, je buffer en je gezondheid, maar ik doe het toch, omdat het zo urgent is: als je ook maar iets kunt missen, wil je dan meehelpen om te zorgen dat de kinderen en hun ouders de komende weken in elk geval voldoende te eten hebben? Doneer alsjeblieft! Echt, iedere bijdrage helpt, klein of groot.

12

Donaties

€ 105

ingezameld